Welcome to Wellroll

Notice: คำสั่ง WC_Cart::get_cart_url นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.5! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ wc_get_cart_url แทน in /home/wellroll/domains/wellroll.co.th/public_html/wp-includes/functions.php on line 4648
  • Location
    Samutprakarn, TH
  • Office Timing
    SUN - SAT 8:30 - 17:30
  • Toll Free
    0 2709 2245

New to site?


Login

Lost password? (close)

Already have an account?


Signup

(close)
Homeผลิตภัณฑ์เครื่องทำชิ้นทดสอบทรายหล่อ
Home เครื่องทำชิ้นทดสอบทรายหล่อ

ชิ้นทดสอบทรายหล่อ เป็นชิ้นทรายหล่อที่ผลิตขึ้นภายใต้การจำลองการผลิตในขบวนการการผลิตใส้แบบหล่อ (shell core) เพื่อนำชิ้นทดสอบทรายหล่อนี้มาทดสอบ เพื่อการควบคุมคุณภาพ หรือประกันคุณภาพทรายหล่อ ในขบวนการการผลิดทรายหล่อ หรือขบวนการทดสอบทรายหล่อก่อนนำทรายหล่อมาใช้งานจริง นอกจากนี้  เครื่องทำชิ้นทดสอบทรายหล่อนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการผลิตใส้แบบที่มีขนาดเล็ก หรือสามารถปรับปรุงใช้ในขบวนการอื่นๆได้ตามต้องการ


Related Posts